Atlasgårdens Wyhla - SE33977/2017

Född: 2017-05-16
Hd-A – Ed-Ua
JLPP - Gen clear
MH-beskriven


Utst. Valp 6-9, 2:a plac med Hp.